KODEKS POSTĘPOWANIA

Polityka jakości

Kodeks postępowania przedstawia nasze standardy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym normy zachowania w sferze zawodowej, którymi się kierujemy w codziennych kontaktach ze sobą nawzajem, naszymi klientami i partnerami biznesowymi i obowiązuje cały personel firmy, tj. każdego mężczyznę i każdą kobietę zatrudnionych bezpośrednio przez firmę na podstawie umowy o pracę lub jako pracowników kontraktowych, włącznie z dyrektorami, kadrą wykonawczą, zarządzającą, kierowniczą, nadzorującą oraz szeregowymi pracownikami.

Kontakt / +48 82 576 30 78 / info@wemax-polska.com

Copyrights: Wemax

Made by: BrandKing