http://telugusex.center blonde gags on dick and gets a cumshower.

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości

Polityka Jakości firmy WEMAX wynika z misji przedsiębiorstwa, którą jest oferowanie najwyższej jakości produktów i usług w zakresie produkcji konstrukcji metalowych. Zakorzenienie marki w świadomości klientów, jako synonimu usług o maksymalnym stopniu profesjonalizmu, stanowi nadrzędny cel firmy. Uwzględnienie potrzeb i oczekiwań klientów, motywuje przedsiębiorstwo do ciągłego doskonalenia na każdym etapie działalności.

Wdrożony System Zarządzania Jakością (wg normy PN-EN ISO 9001:2015) zobowiązuje do przestrzegania oraz dążenia do realizacji strategicznych celów, którymi są:
• dostarczanie produktów i usług najwyższej jakości;
• ciągłe udoskonalanie i rozwijanie parku maszynowego;
• stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
• budowanie wizerunku wiarygodnego partnera biznesowego,
• sukcesywne zwiększanie udziału na rynku polskim, jak i zagranicznym.

Cele te będą realizowane poprzez:
• dobrą organizację pracy, dającą satysfakcję zarówno klientom, jak i pracownikom;
• stuprocentowe zaangażowanie pracowników w powierzone obowiązki;
• właściwe identyfikowanie potrzeb i oczekiwań Klientów, a w efekcie – uzyskanie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług;
• zachowanie proporcji pomiędzy jakością wyrobu a czasem jego realizacji oraz kosztem wykonania;
• utrzymanie stałego wzrostu konkurencyjności;
• prowadzenie procesów w warunkach nadzorowanych, zapewniających ich skuteczne i efektywne funkcjonowanie;
• ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością oraz podporządkowanie mu całej działalności firmy.

Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się spełnić wszelkie wymagania prawne oraz zapewnić zasoby, celem prawidłowego wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością (zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015). Jednocześnie informuje się, że niniejsza Polityka Jakości została zakomunikowana wszystkim pracownikom, jest stale przeglądana pod kątem przydatności oraz jest publicznie dostępna, zrozumiała i realizowana.

Kontakt / +48 82 576 30 78 / info@wemax-polska.com

Copyrights: Wemax

Made by: BrandKing

pornhd indian colombian shows his feet.